آیا وردپرس پشتیبان رسمی فارسی دارد ؟

بله ، دارد.
آدرس وبسایت پشتیبان رسمی وردپرس فارسی به منظور آشنایی  بهتر با این سیستم مدیریت محتوی و همچنین دانلود آخرین و جدیدترین نسخه‌های آن : www.wp-persian.com