راهکارهای میزبانی وب و دامنه

حذف کردن افزونه ی دامنه